Termes i condicions d'ús

Utilitzar aquesta pàgina web i/o registrar-s’hi com usuari pressuposa tenir en compte tot el que s'indica en aquestes "Condicions d'ús".

Propietat d’aquesta pàgina web

La pàgina web www.visornius.cat és propietat de l’ASSOCIACIÓ INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA (d'ara endavant ICO). Tots els drets del seu contingut, de les imatges, textos, disseny són propietat de l’ICO o, en el cas d’algunes fotografies, dels mateixos fotògrafs que les han realitzat. Tots els elements d’aquesta pàgina, incloent sense limitacions, el seu disseny i el seu contingut estan protegits per les lleis de la Propietat Intel·lectual, propietat industrial i tractats internacionals referits als Drets d'Autor.

Aquest portal web ha estat creat amb l'objectiu de facilitar la conservació de la fauna urbana protegida i compte amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat, el Cos d'Agents Rurals, l'Ajuntament de Barcelona i l'associació Galanthus.

Responsabilitats

Tot i que l’ICO posa el màxim esforç a garantir la precisió i exactitud del contingut d’aquesta pàgina web, aquesta pot contenir errors o inexactituds. Conseqüentment, no garantim la veracitat, la fiabilitat o l’exactitud del seu contingut.

L’ICO rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres parts connectades per enllaços (links), amb les pàgines web de www.visornius.cat.

Sota cap circumstància, l’ICO serà tingut com a responsable de cap dany o perjudici de cap tipus sorgit de, o en relació, l’ús d’aquesta pàgina web.

S’haurà d’indemnitzar l’ICO contra qualsevol dany o perjudici que resulti de l’incompliment per part de l’usuari de les presents condicions o de l’ús del contingut d’aquesta web sense prèvia autorització.

Ús del seu Contingut

L’accés a aquest visor requereix l'ús d'una combinació de nom d'usuari i contrasenya únics que permeten visualitzar les dades de nius d'un únic municipi. D'aquesta manera s'evita que les dades de localització de nius es mostrin en obert i se'n pugui fer un ús indegut.

Les dades que es mostren al visor provenen, essencialment, dels projectes de ciència ciutadana orenetes.cat i nius.cat, però també s'hi han afegit les dades recopilades pel cos d'Agents Rurals i l'associació Galanthus. Les dades introduïdes a orenetes.cat i nius.cat es mostren al visor en temps real.

Es poden veure i descarregar les dades de localització de nius de totes les espècies excepte les catalogades com a molt sensibles (e.g. falcó peregrí), les quals no es mostren per raons de seguretat. Les espècies d'ocells protegits més habituals en ambients urbans estan totes incloses. Per exemple, oreneta cuablanca (Delichon urbicum), oreneta vulgar (Hirundo rustica), falciot comú (Apus apus) i ballester (Apus melba).

Es mostren totes les dades que hi ha disponibles. Però cal tenir en compte que aquestes dades no són en absolut exhaustives. Només coneixem la localització d'una part molt petita de tots els nius que hi ha en zones urbanes (i menys encara a la resta del territori).

És a dir, la no presència de nius en un determinat lloc no vol dir que realment no n'hi hagi. Cal tenir molt present aquest fet, abans d'utilitzar aquest visor. De la mateixa manera, un niu que consta com no actiu el darrer any en què es va censar pot haver estat actiu en anys posteriors però sense que ningú n’hagi informat.

Ara per ara, no s’inclouen espècies protegides de la fauna urbana de grups taxonòmics diferents dels ocells (quiròpters, hèrptils, etc.).

Cada punt del mapa fa referència a la localització d'un niu (o diversos nius situats al mateix lloc i utilitzats en anys diferents) excepte en el cas dels nius d'Oreneta cuablanca censats al projecte orenetes.cat. En aquest cas, el punt sovint fa referència a una colònia de nius situats en un mateix indret o edifici.

Per cada niu o colònia, s'indica l'espècie, l'any i dates (primera i última) en què es va observar i si estava actiu o no. També s'indica el lloc (per exemple, adreça), el nombre de nius trobats, l'alçada i el tipus d'emplaçament del niu. En el cas de colònies d'oreneta cuablanca, també es mostra dades addicionals com ara el nombre de nius segons el seu estat (per exemple, trencats, sencers, etc) i segons la façana de l'edifici on es troben.

No tots els nius s'han localitzat amb la mateixa precisió geogràfica. Cada niu té assignat un nivell de precisió geogràfica específic que només s'ha d'utilitzar a nivell orientatiu (vegeu llegenda corresponent del mapa). Cal tenir present que la ubicació concreta dels nius pot tenir un cert marge d’error i, per tant, es recomana contrastar sempre la localització geogràfica amb el què s'indica al camp "lloc". En aquesta camp, sovint s'indica l'adreça on s'ha trobat el niu.

Cal tenir present que la presència d’un niu en un determinat lloc i any no indica necessàriament que encara hi sigui o continuï actiu en anys posteriors. No obstant, almenys en espècies com les orenetes i els falciots, que tenen una alta fidelitat als llocs i colònies de cria, es considera altament probable que així sigui. Cal tenir en compte, d'altra banda, que espècies com les orenetes fan nius de fang que poden, en alguns casos, mantenir-se en bon estat fins força anys desprès de ser abandonats. En qualsevol cas, cal recordar que els nius estan protegits tant si estan actius com si no (Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril).

Les dades marcades com a “ocultes” corresponen a dades en què la persona que ha facilitat la informació prefereix que aquesta no es faci pública (tot i que sí que pot ser observada i utilitzada per les administracions, que disposen de contrasenya d’accés, únicament a efectes de facilitar una bona gestió i protecció de les espècies).

No es garanteix que la identificació de les espècies sigui 100% correcta en tots els casos (no s'ha pogut contrastar pels experts de l’ICO o per l’administració sempre), però en general, i tractant-se de nius, es considera que aquesta és una dada altament fiable.

Més informació

Si voleu millorar la informació disponible al visor, podeu fer-ho introduint a nius.cat qualsevol niu que trobeu. És molt fàcil. Aquí us ho expliquem.

Per qualsevol dubte sobre l'ús d'aquest visor, us podeu posar en contacte amb el coordinador del projecte nius.cat:
Marina Cuito
marina.cuito@ornitologia.org
934587893

Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions d’ús han de ser interpretades i estan regides per la legislació vigent. Qualsevol disputa derivada d’aquestes condicions haurà de dirimir-se davant els tribunals de Barcelona, Catalunya. No obstant, això no impedirà a l’ICO exercir el dret a resoldre qualsevol litigi en una altra jurisdicció competent.

Política de Privacitat

Aquesta Política de Privacitat determina la manera en què l'ASSOCIACIÓ INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA (d'ara endavant ICO) compleix amb les seves obligacions com a responsable de tractament de dades. 

Si tens qualsevol dubte pots posar-te en contacta amb nosaltres a:

Correu electrònic: ico@ornitologia.org
Telèfon: (+34) 93 458 78 93
Adreça: ICO, Nat - Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Pl. Leonardo de Vinci, 4-5, 08019 Barcelona.

Tractament de les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal proporcionades al registrar-se a aquesta web s’inclouran en un fitxer de titularitat de l'ICO. 

Les dades de caràcter personal no se cediran a tercers sense consentiment previ excepte en els casos permesos segons la legislació vigent.

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d'acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

Canvis en la nostra Política de Privacitat

L'ICO pot canviar aquesta Política de Privacitat de tant en tant. Si no estàs d'acord amb qualsevol dels canvis fets a la nostra Política de Privacitat pots donar-te de baixa de visornius.cat en tot moment posant-te en contacte amb nosaltres a l'adreça indicada més amunt.